• Çalışılan Alanlar

    ŞEMA TERAPİ

    J.E.Young’a göre: Kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ilişkisiyle ilgili geniş, yaygın temalar çocukluk döneminde gelişirler. Kişinin yaşamına yayılırlar ve önemli derecede uyum bozucudurlar. Anıların, bilişin, duyguların ve bedensel duyumların karışımıdırlar. Şema terapinin temel amacı;…