• YAZILARIM

    Çocuklarda Problem Çözme Becerileri Neden Önemlidir?

    Çocuklar yetişkinlik döneminde beklenmedik bir şekilde karşılaşılan sorunlarla mücadele etme becerilerine sahip olmalıdır: ailenin bakımı, çalışma arkadaşları/yöneticilerle yaşanan sorunlar, istenmeyen bir hamilelikle başa çıkabilme, kredilerin düzenli ödenmesini sağlama, yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele…