• YAZILARIM

    TOLERANS PENCERESİ NEDİR ?

    Her bireyin, her çocuğun kendine özgü, farklı bir “tolerans penceresi” vardır. Tolerans pencereleri içindeyken sakin, duygusal olarak dengeli, öğrenmeye, oynamaya, yeteneklerimizi göstermeye ve sevme-sevilmeye hazırdır. Bir şeyler bizi, çocuğu, ergeni tetiklendiğinde endişeli ya…

  • YAZILARIM

    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir ?

    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, iki ana özelliği “Dikkatsizlik ve Hiperaktivite” ve dürtüsellik” olan nörolojik bir bozukluktur. DEHB’nin temel özelliği, benzer gelişim düzeyindeki çocuklara oranla dikkati verme ve sürdürme güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik…